Politica de confidențialitate - WestEye Hospital 

WestEye Hospital 

021.9757

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date („Regulamentul”), prin aceasta informare, dorim va explicam modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in contextul furnizarii serviciilor oftalmologice pe care le-ati solicitat, precum si sa va asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate responsabil si in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal

WEST EYE HOSPITAL SRL, numit in continuare si „West Eye” este un spital de oftalmologie, cu sediul social in Bucuresti, Calea Vitan nr. 137-139, Sectorul 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18875/2008 si avand CUI 24710030. Intrucat prelucrarea datelor cu caracter personal este o activitate indispensabila pentru prestarea serviciilor medicale oftalmologice, in derularea activitatii West Eye are calitatea de Operator de date cu caracter personal.

Aveti posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale, utilizând datele de contact de mai jos: 

Responsabil cu protecția datelor personale WEST EYE HOSPITAL: gdpr@westeyehospital.ro

Adresă de corespondență: Calea Vitan nr. 137-139, sector 3. 

Ce date este posibil sa prelucram? Sursa datelor. 

Datele cu caracter personal pe care este posibil sa le prelucram sunt obtinute direct de la dumneavoastra si/sau rezultate in urma prestarii serviciilor oftalmologice si pot include urmatoarele categorii:

 1. Date personale de identificare: nume, prenume, sex, varsta, CNP, datele aferente cartii de identitate/pasaport, semnatura olografa si cetatenie, dupa caz.  
 2. Date de contact: adresa de domiciliu, nr. de telefon, adresa de email;
 3. Detalii de plata, cum ar fi: date de facturare, informatii legate de contul bancar, datele cardului cu care se fac plati in beneficiul societatii prestatoare, pentru primirea platilor de la  dumneavoastra, inregistrarea platilor efectuate de o alta persoana in numele dumneavoastra, eliberarea bonurilor, a facturilor si a chitantelor catre dumneavoastra, precum si pentru  elaborarea de rapoarte financiare/contabile si de activitate; 
 4. Detalii referitoare la asigurari: calitatea de asigurat/ neasigurat, precum si asiguratorul (in cazul asigurarilor private), precum si pentru decontari CNAS, dupa caz;
 5. Date sensibile: date medicale (simptome, afectiuni, rezultate investigatii, tratament, recomandari medicale, date din fisa medicala, date despre istoricul medical), date biometrice si date genetice.
 6. Date privind imaginea dumneavoastra. Atunci cand intrati in locatia noastra, vom stoca imaginea dumneavoastra prin intermediul sistemului de monitorizare CCTV. Pentru mai multe detalii in acest sens, va rugam sa consultati nota de informare specifica.  
 7. Imaginea si/sau vocea dumneavoastra, atunci cand doriti sa participati in cadrul unui material foto/video de promovare a serviciilor prestate de catre West Eye.

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora nu este posibilă prestarea serviciilor solicitate de dumneavoastra.

Scopurile prelucrarii datelor. 

West Eye prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri: identificarea dumneavoastra; efectuarea si inregistrarea programarilor de servicii medicale; prestarea efectiva a serviciilor medicale (investigatii, interventii, recomandari medicale, etc); analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre; verificarea calitatii de asigurat si prestarea serviciilor in regim de asigurare privata de sanatate, dar si decontari CNAS; detectarea si prevenirea fraudelor si a altor activitati ilegale sau neautorizate; monitorizarea si evaluarea conformitatii cu politicile si standardele noastre apararea drepturilor si intereselor noastre legale; indeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la arhivare, sanatate, securitate, evidente, comunicari si/sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat abilitate; gestionarea sistemelor noastre de comunicatii IT, gestiunea financiara, promovarea serviciilor de care ati beneficiat in cadrul West Eye. 

In conditiile actuale, in calitate de beneficiar al serviciilor noastre, nu veti face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

De asemenea, va asiguram ca nu folosim datele dumneavoastra in scopul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing, si nu le transmitem pentru astfel de scopuri unor terti.

Temeiurile legale de prelucrare. 

Temeiurile pentru care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal

  1. prelucrarea este necesara in scopuri legate de stabilire a unui diagnostic medical, de furnizare de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor si serviciilor de sanatate (art.9 alin. 1 lit. h din GDPR).  
  2. incheierea si executarea contractului de prestari servicii medicale la care sunteti parte;
  3. obligatie legala prevazuta in sarcina West Eye, atunci cand prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei prevederi legale, cum ar fi de ex. arhivarea dosarelor medicale, raportari/comunicari catre autoritati; 
  4. interesul legitim al West Eye, pentru activitati precum apararea in justitie a drepturilor si intereselor societatii, administrarea corecta a afacerii, furnizarea de informatii;
  5. consimtamantul dumneavoastra liber exprimat sau contractul pe care l-ati incheiat cu West Eye, in ceea ce priveste imaginea si/sau vocea dumneavoastra in vederea promovarii serviciilor prestate de catre West Eye.

Destinatarii datelor. 

Ca regula, nu divulgam datele dumneavoastra catre alte companii, organizatii sau persoane. Insa, in anumite situatii, este posibil sa fie necesar sa transmitem datele dumneavoastra catre alte persoane fizice sau juridice, cum ar fi: medicii nostri colaboratori si furnizorilor de servicii implicati in mod direct/indirect in procesul de prestare a serviciilor medicale si a desfasurarii activitatii de catre West Eye (ex. servicii de plata / bancare, asigurare, medici colaboratori); celor care ofera securitatea si alt tip de protectie sistemelor Operatorului; contabili, auditori, avocati sau consultanti profesionali externi, autoritatilor publice din orice domeniu (fiscal, de protectie a consumatorilor, asigurari, penal, etc), ca urmare a unei obligatii legale ale West Eye.

Tinem sa va aducem la cunostinta ca destinatarii enumerati mai sus vor fi obligati printr-o lege sau prin contractul incheiat cu noi sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra. Mai mult, destinatarii care prelucreaza sau vor prelucra datele dumneavoastra, in numele si pe seama West Eye, au sau vor avea obligatiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instructiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat in prealabil si de a (ii) implementa masuri pentru protejarea confidentialitatii si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. 

Mentionam ca destinatari ai datelor pot fi si persoanele desemnate de dumneavoastra, in calitate de pacient, potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

Transferul datelor.

Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, West Eye nu transfera si nu intentioneaza transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

Durata de stocare a datelor

Durata  de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal depinde de natura procesarii, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea. Va garantam ca datele dumneavoastra personale nu vor fi retinute o perioada mai mare decat cea necesara pentru prestarea serviciilor medicale sau cea prevazuta in mod legal.

Securitatea datelor dumneavoastra

West Eye a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta urmatoarele: 

 • Instruirea personalului;
 • Minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil;
 • Limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale;
 • Implementarea unor politici dedicate, inclusiv măsuri fizice și tehnice de securitate;
 • Auditarea furnizorilor West Eye pentru a se asigura protectia datelor prelucrate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Drepturile dumneavoastra privind prelucrarea datelor.

In conformitate cu prevederile Regulamentului, aveti urmatoarele drepturi: de a ne solicita oricand accesul la datele dumneavoastra personale; de rectificare sau stergere a datelor (pentru acele tipuri de date unde nu exista constrangeri legale de pastrare); de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra; de a va opune prelucrarii; de a solicita portabilitatea datelor catre dumneavoastra sau catre un alt operator de date; de a va retrage in orice moment consimtamantul, daca acesta a fost solicitat si acordat; de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal, cu sediul in București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, Romania, website: www.dataprotection.ro

In vederea exercitarii drepturilor enumerate, puteti transmite un email Responsabilului cu protectia datelor la adresa de email gdpr@westeyehospital.ro  sau o cerere scrisa, la sediul societatii. 

Ne rezervam dreptul de a face modificari/actualizari la prezenta nota de informare, ultima actualizare fiind in data de 09.08.2023.

Scroll to Top