Acces mass-media - WestEye Hospital 

WestEye Hospital 

021.9757

Acces mass-media

ACCES MASS-MEDIA

Reguli privind accesul mass-media in spital: 

  • Accesul in spital al reprezentantilor mass-media se realizeaza exclusiv cu acordul managerului, in urma unei solicitari scrise sau telefonice, in care se precizeaza scopul, data si ora vizitei.
  • Managerul stabileste zonele din spital in care se poate filma si persoanele din spital carora li se pot lua interviuri.
  • Pacientii pot fi filmati numai cu acordul lor scris si cu respectarea dreptului la intimitate al acestora.
  • Reprezentatii mass-media au obligatia de a prezenta o legitimatie de serviciu, valida la data vizitei.
  • Pe parcursul vizitei acestia vor fi insotiti de manager sau de o persoana desemnata de acesta.
  • Accesul in sectiile spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de sectie.
Scroll to Top