Politica de calitate - WestEye Hospital 

WestEye Hospital 

021.9757

Politica de calitate

POLITICA DE CALITATE

Spitalul WEST EYE HOSPITAL este spital privat de oftalmologie (monoprofil), situat in zona centrala a Bucurestiului. Spitalul are in prezent 13 paturi spitalizare de zi si acorda asistenta medicala in regim de spitalizare de zi si ambulatorie.

Politica referitoare la calitate este instrumentul prin care spitalul se asigura de imbunatatirea performantelor sale, pentru a oferi cele mai bune servicii persoanelor care se adreseaza spitalului, cu o atentie deosebita acordata excelentei clinice, sigurantei si satisfactiei pacientilor.

Principalele obiective ale Spitalului WEST EYE sunt:

  • organizarea si functionarea spitalului in scopul satisfacerii tuturor exigentelor de calitate cerute de pacienti si de reglementarile aplicabile in vigoare, in vederea asigurarii competitivitatii;
  • construirea si mentinerea unui sistem total de management al calitatii, prin implicarea tuturor angajatilor, care sa aiba in centrul preocuparilor PACIENTUL;
  • crearea unui mediu de lucru adecvat in vederea prestarii de servicii medicale de calitate.

Spitalul WEST EYE abordeaza conceptul de calitate ca pe intampinarea necesitatii pacientilor.

Conditia de baza pentru a face ca cele mai sus expuse sa devina realitate este respectarea cerintelor Sistemului de management al calitatii implementat in spital, conform standardului SR EN ISO 9001:2015, un sistem bazat pe abordarea procesuala. Acest sistem ofera cadrul pentru imbunatatirea activitatilor prin:

  • monitorizarea activitatilor in scopul imbunatatirii permanente a proceselor;
  • instruirea permanenta a personalului angajat si motivarea acestuia in vederea ridicarii nivelului profesional al Spitalului WEST EYE;
  • gestiunea riscurilor clinice si neclinice.

Pentru a obtine un standard ridicat al serviciilor medicale acordate pacientilor, conducerea spitalului acorda o atentie deosebita pregatirii continue a personalului angajat si implementarii celor mai moderne procedee si tehnologii de diagnostic si tratament.

            Prin aceasta politica de calitate ma angajez:

  • sa comunic angajatilor orientarea catre pacienti si importanta respectarii cerintelor legale;
  • sa asigur realizarea obiectivelor calitatii si disponibilitatea resurselor;
  • sa conduc analizele managementului;
  • sa satisfac cerintele tuturor partilor interesate, incepand cu pacientul, si sa imbunatatesc continuu eficacitatea sistemului de management al calitat

Politica referitoare la calitate este disponibila publicului prin afisarea ei in sediul spitalului si pe pagina web a spitalului.

Data 14.01.2022         Administrator

Scroll to Top